Ukoliko je došlo do  oštećenja i touch na telefonu ne reaguje na dodir, potrebno je zameniti ceo touch-screen na telefonu. Kod starijih modela touch se menja nezavisno od displeja ali kod većine novijuh modela ako touchscrean ne reaguje na dodir ili je staklo na njemu razbijeno uz touchscrean menja se i displej.

zamena-touch-screena