Ukoliko dođe do kvašenja telefona, ili nekog drugog oštećenja može se desiti da se ošteti matična ploča telefona. Ukoliko kvar nije prevelik, nije potrebno zameniti celu matičnu ploču. Kod nas možete izvršti samu popravku matičnih ploča i time uštedeti na popravci telefona.

popravka kvara na ploci