Ukoloko je došlo do velikog oštećenja potrebno je zameniti ceo touch-screen na telefonu. Zamena se vrši sa originalnim staklom dobavljenim direktno od proizvođača samog telefona. Vršimo zamenu uglavnom svih touch screen-va.

zamena-touch-screena