Dekodiranje ZTE telefona se najčeće za veliku većinu modela telefona završava odmah na licu mesta, a u retkim slučajevima telefon je potrebno ostaviti u servisu.

Neki od novijih ZTE modela koje dekodiramo:

ZTE
Blade L2
Blade Q
Blade Q Maxi
Blade Q Mini
Kis 3
KIS II Max

Dekodiranje ZTE